fredag 16 december 2016

Vattenrening av vattenbilningsvatten

Vattenrening samt återanvändning av vattenbilningvatten .

I vårt senaste projekt vattenblästrar vi bort bitumenmassa inne i ett vattentorn. Vattnet vi blästrar med renar vi i vårt mobila reningsverk där vi tar renar bort suspenderat material samt tungmetaller.
Vattnet som renas återanvänder vi till högtryckspumparna igen. På så vis minskar vi användandet av vatten med mer än 70% samt att vi säkerställer så att inget vatten släpps till dagvattenledningarna innan det blivit godkänt ifrån miljöansvarig.
Egenkontroll med kontenuerliga mätningar av PH samt konduktivitet görs men även vissa specifica tungetaller mäts och dokumenteras. 

Vi tackar vår beställare Besab för förtroendet gällande entreprenaden med vattenfräsning samt vattenbilningen.
Vill ni veta mer om vårt reningssystem eller om högtryck eller vattenbilning så kontakta Jonas Björk 
 

torsdag 28 juli 2016

Högtrycksrengörning med lansmatare.Högtrycksspolning av tuber och rör görs snabbt säkert och effektivt med vår lansmatare.
Lansmataren gör så att operatören tas bort ifrån handmatningen av högtrycksslangen och munstycket, och på så sett tas bort ifrån risken för att bli träffad av munstycket.
Den konstanta hastigheten på matningen gör så att tuben får en jämn rengöring hela vägen genom tuben.

vid frågor gällande högtrycksrengörning av indunstar eller värmeväxlare m.m. kontakta oss för mer information 

fredag 13 maj 2016

Kontroll av högtrycksspolning

Tuberna som högtrycksspolats kontrolleras med hjälp av inspektionskamera. Detta för att säkerhetskälla arbetet som utförts. Inspektionen dokumenteras och skickas till kunden efter utfört arbete. 

Har ni frågor om processrengörning och högtrycksspolning tveka ej att kontakta oss. 

måndag 25 april 2016

Rengöring av förbränningspanna.

Rengöring av förbränningspanna med vatten som verktyg. 
Vattnet som används vid spolningen renas ifrån tungmetaller och suspenderat material. Vattnet genomgår olika steg i de mobila reningsverket för att senare släppas ut till de kommunala reningsverken.  

Reningsverket används även vid vattenbilning av betong där vattnet renas ifrån rester ifrån betongvattnet. PH-reglering och konduktivitets mätningar görs kontinuerligt för att säkerhetskälla reningen. 
tisdag 1 mars 2016

Högtryckspolning av värmeväxlare

Högtrycksspolning av tuber i värmeväxlare görs säkert med hjälp av vår slangmatare. 
Operatören tas bort ifrån farozonen och tuben får en jämn rengöring jämfört. 
Vill ni veta mer om vad SVB kan göra för er så tveka ej att kontakta oss. 

onsdag 24 februari 2016

Vaccumsugning av vattenbilade massor

Med en lyft höjd på ca 30 meter suger vi effektivt upp bilade betongmassor efter att vi vattenbilat. 
Vill ni veta mer om Vattenbilning vaccumsugning eller  industrisanering kontakta då oss. 

fredag 8 januari 2016

VattenreningMobil vattenreningsteknik. SVB tar hand om sitt och andras skitiga vatten. Med hjälp av kemisk fällning och flockning renar vi vårt spolvatten ifrån Susp samt tungmetaller. Med denna teknik sparar vi stora deponi kostnader samt att vi hanterar vattnet på plats dvs tar bort onödiga transporter till avfallsanläggningar. 
Vill ni har mer information så kontakta oss gärna.